Welkom op de website van de Stichting Vriendschapsband Leiden-Juigalpa (SVLJ)! De SVLJ is een actieve Leidse vrijwilligersorganisatie. Het doel van de SVLJ is het dichter bij elkaar brengen van de inwoners van Leiden en de inwoners 
van de Nicaraguaanse stad Juigalpa.

In Leiden organiseert de SVLJ discussiebijeenkomsten, gastlessen, tentoonstellingen en andere publieksactiviteiten. In Juigalpa zet de SVLJ projecten op. Daarbij gaat het vooral om de verbetering van het onderwijs (millenniumdoelstelling 2). 
 
Nicaragua is een van de armste landen van Midden-Amerika. Ruim 80% van  de bevolking leeft onder de armoedegrens. Met de steun van Leiden kan Juigalpa bouwen aan een betere toekomst!

 

 

 

 Het laatste nieuws

    Het jaarverslag 2016 van de SVLJ bevat een beschrijving van het beleid op hoofdlijnen en een actueel verslag van de uitgevoerde activiteiten in het jaar 2016. Ook is er een... lees verder
Het jaarverslag 2015 van de SVLJ bevat een beschrijving van het beleid op hoofdlijnen, een actueel verslag van de uitgevoerde activiteiten in het jaar 2015. Ook is er een financiele pragraaf met de... lees verder
01-11-2014  
In juni 2014 hebben wij een uitwisseling met vrijwilligers georganiseerd, om een visie op de toekomst van de SVLJ te bespreken. Het resultaat hiervan is aan de gemeente Leiden gezonden ten behoeve... lees verder
  Ontwikkeld door Quicksolve BV
Stichting Vriendschapsband Leiden - Juigalpa - infosvlj@gmail.com