De SVLJ is een stichting zonder winstoogmerk en met ideële doelstellingen. Het bestuur van de SVLJ bestaat uit de volgende vrijwilligers:

  • Nanda van Beest (voorzitter)
  • Boy Hendriksen (secretaris)
  • Hedda Sasburg (penningmeester)
  • Ruud Lambregts (projecten)

SVLJ ziet zichzelf in de rol van verbinder en facilitator/makelaar, tussen organisaties in Leiden en Juigalpa. Lees de visie hier.

Beloningsbeleid.

De Stichting werkt uitluitend met vrijwilligers. De bestuurders en vrijwillige medewerkers van de stichting ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoeding. Ook eventuele onkosten worden in principe niet vergoed.

  Ontwikkeld door Quicksolve BV
Stichting Vriendschapsband Leiden - Juigalpa - infosvlj@gmail.com