Millenniumdoel 2: Alle kinderen naar school in Juigalpa
Het project Alle kinderen naar school in Juigalpa is in 2009 van start gegaan. Hiermee willen we alle kinderen die op dit moment niet naar school kunnen, naar school laten gaan. Een reden dat kinderen in Nicaragua niet naar school gaan is bijvoorbeeld omdat ze zo arm zijn dat ze moeten werken om te kunnen eten. Daarom gaan we kinderen op school een maaltijd aanbieden.

Een andere reden is, dat ouders het belang van onderwijs niet inzien. In bijeenkomsten gaan we ze uitleggen hoe belangrijk onderwijs is. Deze methode is in andere steden al zeer succesvol gebleken.

schoolklas barrio San José

Verder voorziet het project in extra scholing voor onderwijzers, uniformen voor kinderen, rugzakjes met schoolmaterialen en extra aandacht voor kinderen die werken op het platteland. In 2009 kunnen met dit project 266 kinderen naar school.

Het doel van dit project is om zoveel mogelijk kinderen, die op dit moment niet naar school kunnen in Juigalpa, naar de basisschool te laten gaan. Dit project kent een integrale aanpak om schooluitval zoveel mogelijk te voorkomen. Deze aanpak bestaat uit zeven strategische lijnen:
1. Leslokaal, hier zorgt het Nicaraguaanse ministerie van onderwijs voor
2. Leraar of lerares, hier zorgt het Nicaraguaanse ministerie van onderwijs voor
3. Schoolbank (stoeltje met tafeltje eraan vast)
4. Warme maaltijd op school
5. Schoolpakket, met schriften, potloden en een schooluniform
6. Voorlichting aan ouders (over het belang van onderwijs voor hun kinderen)
7. Programma voor werkende kinderen (geen kinderarbeid)

  Ontwikkeld door Quicksolve BV
Stichting Vriendschapsband Leiden - Juigalpa - infosvlj@gmail.com