Eind april 2009 werd via de Leidse schoolbesturen aan vrijwel alle basisscholen een uitgebreid activiteitenprogramma aangeboden, dat was georganiseerd door de SVLJ en het Campagneteam ‘Alle kinderen in Juigalpa naar school’. Wonderlijk genoeg werd er – ook na een extra aansporing in de 2e helft van mei – nauwelijks op gereageerd. Niemand liet belangstelling blijken voor een optreden in school door de Nicaraguaanse poppentheatergroep Guachipilin, die in juni voor Leidse scholen tegen een geringe vergoeding beschikbaar was.

Daarop werd de voorstelling aangeboden aan het activiteitencentrum (zorgboerderij) Cronesteijn, waar een groep geestelijk minder validen van Gemiva-SVG dagelijks in de weer is.

Het bezoek van het poppentheater werd een feestelijke gebeurtenis. Door de enthousiaste en zeer begrijpelijke simultaanvertaling van Babet Hoeberigs van het LBSNN (Landelijk Beraad Stedenbanden Nederland- Nicaragua) konden de aanwezigen echt méédoen met de voorstelling!

  Ontwikkeld door Quicksolve BV
Stichting Vriendschapsband Leiden - Juigalpa - infosvlj@gmail.com