Huiswerkklassen (leerkringen)

Geschiedenis van het project:
Het project is in 2005 gestart met als doel begaafde leerlingen uit groep 6, 7 en 8 te stimuleren met extra lessen en didactische spellen. Er bleek ook meer behoefte aan verbeteringen in het onderwijs zelf. Zo ontstond in gesprekken met onderwijzers in Juigalpa het idee voor een project dat aanvullend onderwijs geeft aan kinderen met een leerachterstand in het basisonderwijs. Deze leerachterstand wordt vaak opgelopen omdat de kinderen thuis mee moeten werken om in hun levensonderhoud te voorzien, of omdat ze te ver van de school vandaan wonen.

Kinderen krijgen bijles na schooltijd op de Caracolitos Negros Kleuterschool

Resultaten tot nu toe:
Het project begon in 2005 met drie groepen leerlingen. In 2007 is dit aantal uitgebreid tot zelfs negen. Inmiddels zijn drie leerlingen toegelaten tot onderwijs voor hoogbegaafde kinderen in Masaya. De kinderen die een leerachterstand hadden kunnen nu beter meekomen op de reguliere basisschool.

Doordat MINED (Ministerie van Onderwijs) geen docenten meer beschikbaar kon stellen en geen tijd meer had voor de monitoring van het project is het project stil komen te liggen.

Doorstart project
De resultaten tot nu toe waren wel erg bemoedigend. Daarom maken we in 2010 een doorstart door een projectcoördinator aan te stellen. Zij zorgt ervoor dat de leerkringen weer kunnen draaien en de resultaten gemonitord blijven. Ook zorgt zij voor terugkoppeling aan de docenten van de basisscholen waar de kinderen regulier onderwijs volgen. Daarnaast voorziet dit project in de aanschaf van voldoende materialen voor de leerkringen.

Wil je meer weten over dit project? Of wil je een donatie doen? Neem dan contact op met het secretariaat van de Stichting Vriendschapsband Leiden Juigalpa door een e-mail te sturen aan: infosvlj@gmail.com

  Ontwikkeld door Quicksolve BV
Stichting Vriendschapsband Leiden - Juigalpa - infosvlj@gmail.com