25 jaar SVLJ: interview met Ton Lommers
Ton Lommers is rond 1995 met de SVLJ in contact gekomen. Destijds was hij hoofd van een katholieke basisschool en in het directeurenoverleg van verschillende Leidse bassischolen kwam de vraag naar voren of scholen bereid waren om twee schooldirecteuren uit Juigalpa een dag te ontvangen. Dit leek Ton wel wat en een aantal jaren later is hetzelfde nog eens gebeurd. Bij de tweede keer was bestuurslid Jeroen Boggia aanwezig en Ton gaf aan dat hij door de bezoeken nieuwsgierig was geworden naar Nicaragua: “Ik zou weleens daarheen willen. Ik zou graag weten hoe de kinderen daar naar school gaan.” Zo gezegd zo gedaan en in oktober 2000 vertrok een onderwijsafvaardiging uit Leiden naar Juigalpa, bestaande uit verschillende Leidse basisschooldirecteuren, Jeroen Boggia en ROC- lerares Toerisme Marianne Mathijssen. “We zijn daar gastvrij onthaald.” In 2004 is hij gepensioneerd maar hij is nog altijd bij de SVLJ betrokken.

Ton zijn eerste indruk van Nicaragua was het tropische klimaat: “ik was er in oktober, toen was het erg droog.” Ook de bevolking heeft een blijvende indruk op hem gemaakt: “bewonderingswaardig dat die mensen met zo weinig middelen zoveel van hun leven maken. Ik heb grote waardering voor de leerkrachten die alles doen om kinderen dingen mee te geven terwijl ze bijna geen middelen hebben. Ze waren erg blij met de meegebrachte schriftjes en potloden.” Ook het bezoek aan de school van speciaal onderwijs maakte indruk: “zij zijn echt gek op die kinderen. Petje af!” Zijn bezoek aan Juigalpa bevestigde voor Ton het belang van de stedenband: “het is keihard nodig dat daar een soort ondersteuning is zonder dat je daar een grote broer gaat spelen.”

 

Helaas is het bij het ene bezoek in Juigalpa gebleven. Ton bleek namelijk slecht tegen het klimaat te kunnen en kampte na een aantal dagen met uitdrogingsverschijnselen. Bij de Nicaraguaanse dokter bleek dat het nuttigen van teveel cola er voor kan zorgen dat er geen vocht meer wordt opgenomen. Ton heeft daarom veel ORS gedronken om de vochtbalans te herstellen. Op het moment dat het beter met hem ging besloot het gezelschap om verder het binnenland in te gaan. De lol was er op dat moment voor Ton van af en hij besloot dat hij liever naar huis ging. Achteraf gezien zijn er meerdere dingen verkeerd gegaan bij deze reis maar de ervaringen van Ton hebben ervoor gezorgd dat dit bij latere trips is veranderd.

 

En dat blijkt kenmerkend voor Ton te zijn; hij constateert dingen die volgens hem anders en beter kunnen en gaat er dan mee aan de slag. Zo is hij bestuurslid geweest en heeft hij zich met de werkgroep publiciteit beziggehouden. In deze functie heeft hij tal van activiteiten georganiseerd waaronder een avondwandeling, marktkraamdagen en activiteiten t.g.v. het vorige jubileum. Ook is hij altijd actief betrokken geweest bij de jaarlijkse bezoeken van muurschilders aan Leiden. Een nieuwe muurschilder staat gepland voor september.

 

Zo’n 5 jaar geleden heeft Ton besloten om met zijn bestuurslidmaatschap te stoppen omdat hij meer heil zag in de kleinschalige, mondiale bewustwording in plaats van de grotere aanpak die men met het project Caminando Juntos nastreefde. De betrokkenheid blijft echter: “ik wil best taken doen. Ik ben een regelaartje. Ik wil er alleen niet meer verantwoordelijk voor zijn. Ik wil niet meer aan het stuur zitten.” Ton geniet van het kleinschalige en persoonlijke contact met de Nicaraguanen: “met de muurschilder door de polders van Zuid-Holland rijden.”

 

Het zijn niet alleen de contacten met de Nicaraguanen, maar ook met andere Nederlanders waardoor Ton al sinds 1995 bij de SVLJ betrokken is: “het zijn allemaal leuke mensen die erbij betrokken zijn, mensen die verder kijken dan hun neus lang is. Het zijn integere mensen die betrokken zijn.”

 

Op de vraag wat wij Nederlanders van de Nicaraguanen kunnen leren geeft Ton aan dat je niet altijd meer hoeft te hebben om het je naar de zin te maken. “Nicaraguanen zijn blij als ze de dag doorkomen. Kinderen zijn altijd vrolijk aan het voetballen en dartelen.”

 

  Ontwikkeld door Quicksolve BV
Stichting Vriendschapsband Leiden - Juigalpa - infosvlj@gmail.com