Tokomstvisie SVLJ
01-11-2014  
In juni 2014 hebben wij een uitwisseling met vrijwilligers georganiseerd, om een visie op de toekomst van de SVLJ te bespreken. Het resultaat hiervan is aan de gemeente Leiden gezonden ten behoeve van de herijking van het beleid mbt stedenbanden.
SVLJ ziet zichzelf in de toekomst in de rol van verbinder en facilitator/makelaar, tussen organisaties in Leiden en Juigalpa. De contacten met onder andere het Rijnlands Revalidatiecentrum, de Hogeschool en het ROC zijn al op deze manier ingericht. Lees de visie hier.
  Ontwikkeld door Quicksolve BV
Stichting Vriendschapsband Leiden - Juigalpa - infosvlj@gmail.com