Jaarverslag 2015 op de SVLJ site.
30-12-2016  

Het jaarverslag 2015 van de SVLJ bevat een beschrijving van het beleid op hoofdlijnen, een actueel verslag van de uitgevoerde activiteiten in het jaar 2015. Ook is er een financiele pragraaf met de balans en baten en lasten.

 

In april 2015 is het jaarverslag verstuurd aan de Gemeente Leiden.

 

Het jaarverslag 2015 is hier te vinden.

  Ontwikkeld door Quicksolve BV
Stichting Vriendschapsband Leiden - Juigalpa - infosvlj@gmail.com