Jaarverslag 2016 op website beschikbaar
22-06-2017  
 
 
Het jaarverslag 2016 van de SVLJ bevat een beschrijving van het beleid op hoofdlijnen en een actueel verslag van de uitgevoerde activiteiten in het jaar 2016. Ook is er een financiele pragraaf met de balans en baten en lasten.

 

In juni 2016 is het jaarverslag verstuurd aan de Gemeente Leiden.

 

Het jaarverslag 2016 is hier te vinden.

  Ontwikkeld door Quicksolve BV
Stichting Vriendschapsband Leiden - Juigalpa - infosvlj@gmail.com